ARKHE İletişim Danışmanlığı olarak; iş hedeflerinizi doğru anlayıp, buna uygun oluşturacağımız iletişim stratejisiyle anlatmayı hedefliyoruz. 
Arkhe İletişim Danışmanlığı ile başarılı Halka arz
● Finansal piyasaları yakından takip ediyoruz.
● Sermaye piyasası kurallarına hâkimiz.
● Veri gazeteciliği deneyimimizle, şirketlerin verileri ile başarı hikâyelerini besleyen özgün, güçlü, etkili içerikler oluşturuyoruz.
● Başta finans basını olmak üzere tüm ekonomi gazetecileri ve analist, ekonomist, araştırma uzmanları ve sermaye piyasası katılımcılarından oluşan güçlü bir ağa sahibiz.
● Finans gazeteciliği ve iletişim sektöründeki deneyimlerimiz ışığında entegre bir iletişim strateji ve çözümler üreterek şirketinizin hikâyesini; görünür, bilinir hale getiriyoruz.
● Finansal iletişimdeki birikimimizle etkin iletişim stratejileri oluşturup; bilgiye dayalı güven yaratarak yatırımcılarla güçlü etkileşim sağlıyoruz. 
Biz Kimiz?
Arkhe İletişim Danışmanlığı, gazetecilik ile iletişim disiplinini birleştiren; TV, gazete, dergi, haber ajansı ve kurumsal iletişim, PR ajanslarında 20 yılı aşkın deneyime sahip bir ekip liderliğinde kuruldu.
Arkhe İletişim Danışmanlığı olarak; finans, sanayi, hizmet, teknoloji, perakende, gayrimenkul, sağlık, gıda ve enerji gibi ana sektörlerin yanı sıra makroekonomi, siyaset alanlarındaki bilgi ve deneyimlerini, endüstrinin değişimine göre şekillendiren, yenilikçi, yaratıcı bir anlayışla iletişim çözümleri sunuyoruz.
Ne Yapıyoruz?
Endüstri sil baştan değişiyor. Markalar öne çıkmak için kıyasıya bir rekabet  içerisinde. Bu değişime ayak uyduruyor hatta öncülük ediyorsunuz!
Peki paydaşlarınız, müşterileriniz sizi ne kadar fark ediyor?
Arkhe İletişim Danışmanlığı olarak, kurum, kuruluş ve markalara yönelik entegre iletişim stratejisi ve çözümleri üreterek yarattıkları değerlerin görünür, bilinir olmasını hedefliyoruz. Etkin ve bütünleşik iletişim politikaları ile hedef kitlenizi esinlendirerek, sizi desteklemeleri ve vizyonunuza ortak olmaları amacıyla iletişim çözümleri üretiyoruz. 
Nasıl Yapıyoruz?
Yaratıcı ve etkin içerikler, gündem ve ilişki yönetimi, güçlü medya ilişkileri, etkin risk ve kriz yönetimini kapsayan bütünleşik iletişim stratejisi ile hareket ediyoruz. Müşterilerimize; iş hedeflerine uygun, sağlıklı paydaş analizlerinin de katkısıyla iletişim fırsatları yaratıyoruz. Etkin gündem yönetimi ile sürekliliği olan etkinlikler tasarlayıp, paydaşlar nezdinde görünürlüğünü artırmayı hedefleyen Arkhe İletişim Danışmanlığı olarak, iletişim politikaları paralelinde müşterilerimizin özgün, yenilikçi yanlarını ortaya çıkaracak içerikler üreterek bilinirliğine katkı sağlıyoruz.

Değer Katıyoruz

Kurumsal İletişim
Kurumsal iletişimin, iş stratejilerinin oluşturulmasında etkin bir role sahip olduğunun bilinciyle hareket eden Arkhe İletişim Danışmanlığı olarak, kurumsal iletişim stratejilerinin de kurumsal sorumluluk yaklaşımı ile sürdürülmesi gerektiğini savunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki bilançoların arkasındaki en önemli varlık olan “güven” ancak böyle sağlanabilir.
Lİder İletişimi
Bir liderin hedef kitlesini etkilemesi, harekete geçirmesi veya davasına ortak etmesinin yolu esin, motivasyon ve güven vermesinden geçer. En iyi plan, en iyi kaynaklar ve en iyi kadro sizde olabilir. Şayet etkin iletişim kuramazsanız, insanları ikna edemezsiniz ve arzuladığınız başarıyı kaçırırsınız. Etkin iletişim için de “bağ” kurmanız gerekir.
İÇERİK VE MEDYA İLİŞKİLERİ
Arkhe İletişim Danışmanlığı olarak; olay ve olguları doğru okuyarak kurumlara ihtiyaçları olan içerikleri oluşturuyor ve bu içeriklerin doğru zamanda doğru medya araçları ile hedef kitleye ulaşmasının sağlanmasında yol gösterici olmayı hedefliyoruz. Bunun için de gazetecilik ve iletişim alanındaki 20 yılı aşkın bilgi, deneyimlerimiz ve öğrenmeye açık, yenilikçi ekip yapımızdan güç alıyoruz.
FİNANSAL İLETİŞİM
Arkhe İletişim Danışmanlığı olarak, sermaye piyasalarında fon sağlayan, halka açık veya halka açılma sürecinde olan şirketler için yatırım avantajlarına odaklanan; özgün, şeffaf ve etkin iletişim stratejileri ile hareket ediyoruz. Finans gazeteciliği ve halka arz iletişimindeki 20 yılın üzerinde bilgi ve deneyime sahip güçlü kadromuz ile şirketlere etkin finansal iletişim danışmanlığı sunuyoruz.
kriz yönetimi ve iletişimi
Küreselleşme, dijitalleşme ve sosyal medyanın sarsıcı etkisi; organizasyonları, hiç olmadığı kadar krizlerle karşı karşıya getirdi. Bu nedenle kriz yönetimi ve kriz iletişimi, günümüzde her tür kuruluşta gündelik hayatın ve iş süreçlerinin bir parçası olarak görülmesi lazım. Ve kriz iletişimi bir seferlik bir tepki değil, sürekli devam eden bir süreç olarak görülmelidir.
KSS
Arkhe İletişim Danışmanlığı olarak, şirketlere kurumsal kültür ve misyonlarına uygun, sürdürülebilir fikir ve projeler geliştiriyoruz. İtibarın; inançlarınızın, yaptıklarınızın ve yaptıklarınızı ne kadar iyi açıkladığınızın yansıması olduğu anlayışı ile hareket ederek kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi alanında da bilgi ve deneyimizle danışmanlık verdiğimiz kurumları farklı noktalara taşıyoruz.

İş ortaklarımız veya Referanslar

Bilgi, ARKHE İletişim Danışmanlığı ile değere dönüşüyor!

© 2019 ARKHE İletişim Danışmanlığı