FİNANSAL İLETİŞİM

Finansal iletişim, sermaye piyasaları aracılığı ile fon sağlayan veya doğrudan hisse senetleri borsalarda işlem gören şirketlerin, finansal hedef kitleleriyle ilişkilerini konu alan özel bir halkla ilişkiler alanıdır. Finansal iletişim, piyasa kural ve işleyişi üzerinde bilgi, deneyim ve uzmanlık isteyen bir alandır.
Bir şirketin etkin finansal iletişimi için; mevcut ya da potansiyel yatırımcılarının yanı sıra tüm finansal paydaşlarla arasında ilişkiler kurması, bu ilişkileri geliştirilmesi, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesiyle sürekli, planlı ve sürdürülebilir bir iletişim stratejisine sahip olması önemlidir.
Arkhe İletişim Danışmanlığı olarak, sermaye piyasalarında fon sağlayan, halka açık veya halka açılma sürecinde olan şirketler için yatırım avantajlarına odaklanan; özgün, şeffaf ve etkin iletişim stratejileri ile hareket ediyoruz. Finans gazeteciliği ve halka arz iletişimindeki 20 yılın üzerinde bilgi ve deneyime sahip güçlü kadromuz ile şirketlere etkin finansal iletişim danışmanlığı sunuyoruz.