KURUMSAL İLETİŞİM

Günümüzde işletmeler, doğru mal ve hizmet üretmenin yanında toplumun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında yaptıkları uzun soluklu katkılarla dikkat çekebilirler. Bu da ancak iş hedeflerinin kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu tanımlanması ve bu hedeflerin doğru iletişim süreçleri ile entegre bir şekilde yönetilmesi ile mümkündür.
Kurumsal iletişimin, iş stratejilerinin oluşturulmasında etkin bir role sahip olduğunun bilinciyle hareket eden Arkhe İletişim Danışmanlığı olarak, kurumsal iletişim stratejilerinin de kurumsal sorumluluk yaklaşımı ile sürdürülmesi gerektiğini savunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki bilançoların arkasındaki en önemli varlık olan “Güven” ancak böyle sağlanabilir. Çünkü kurumsal itibar, güven aynı zamanda bir kurumun yönetim kalitesinin göstergesidir. Unutulmamalıdır ki kurumun kalitesine olan güven en değerli varlıktır. Maddi olmayan varlıklar ise işletmelere; rekabet yeteneği ve pozitif iş sonuçları kazandırır.