İÇERİK VE MEDYA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Televizyon, radyo, gazete, dergi, bilgisayar, cep telefonları, internet, online/sosyal medya… Bugünlerde dikkatimizi üzerinde toplayan o kadar çok şey var ki, şirketlerin, markaların bunlar arasında sıyrılıp da birisinin ilgisini üzerine çekmesi hiç kolay değil. İletişim ihtiyacı değişmezken, iletişim kurma beceri ve teknikleri ciddi anlamda değişiyor. Bugün şirketlerin, markaların, liderlerin gerekli beceri ve tekniklere sahip olmadan ihtiyaç duydukları iletişimi gerçekleştirme ve ilgi görme olanakları geçmişte olmadığı kadar sınırlı olacaktır.
İletişim beceri ve tekniklerini geliştirmenin yolu da doğru zamanda, doğru içeriği buluşturmaktan geçiyor. Çünkü doğru, özgün, yaratıcı içerikler (yazılı veya görsel) dün olduğu gibi bugünde ilgi görüyor. Ayrıca içeriklerin, “mesajların Japon yapıştırıcısı” olarak gördüğümüz öykülerle güçlendirilmesi hedef kitleye ulaşmanın etkin bir yoludur. Tabii bu içerik ve öykülerin doğru zamanda, doğru araçlarla hedef kitleye ulaşması gerekiyor.
Arkhe İletişim Danışmanlığı olarak; olay ve olguları doğru okuyarak kurumlara ihtiyaçları olan içerikleri oluşturuyor ve bu içeriklerin doğru zamanda doğru medya araçları ile hedef kitleye ulaşmasını sağlanmasında yol gösterici olmayı hedefliyoruz. Bunun için de gazetecilik ve iletişim alanındaki 20 yılı aşkın bilgi, deneyimlerimiz ve öğrenmeye açık, yenilikçi ekip yapımızdan güç alıyoruz.