KRİZ YÖNETİMİ VE İLETİŞİMİ

Küreselleşme, dijitalleşme ve sosyal medyanın sarsıcı etkisi; organizasyonları, hiç olmadığı kadar krizlerle karşı karşıya getirdi. Bu nedenle kriz yönetimi ve kriz iletişimi, günümüzde her tür kuruluşta gündelik hayatın ve iş süreçlerinin bir parçası olarak görülmesi lazım. Ve kriz iletişimi bir seferlik bir tepki değil, sürekli devam eden bir süreç olarak görülmelidir.
Arkhe İletişim Danışmanlığı’nda kriz anlayışı; kriz yönetimi yaklaşımı/metodolojisi; kriz karşısında itibarın yönetilmesine yardımcı olmak için süreç boyunca kanıtlanmış bir dizi araçların etkin uygulanmasını kapsar. Kriz danışmanlığı konusunda global ve yerel tecrübelere sahip olan Arkhe İletişim Danışmanlığı ekibi, kriz sürecinde proaktif bir yaklaşımla oluşturulan etkin bir iletişim stratejisi ile harekat eder. Arkhe İletişim Danışmanlığı, iletişim stratejisinin “Açıklık, Dürüstlük, Sorumluluk, İşbirliği” gibi temel iletişim prensipleri üzerinden oluşturulmasının yanı sıra paydaşlarla ve kamuoyu ile sürekliliği olan ilişki yönetimine odaklanacak iletişim olanakları yaratarak müşterilerine zor zamanda doğru yol göstermeyi amaçlar.